Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Nyt fra KS Administration

Dato: 24. marts 2020

Kære alle,

Danmark står i en vanskelig situation. Coronavirussen har fået sit tag i samfundet i hele verdenen, og inddæmningen af smitten er altafgørende. Men det er ikke uden konsekvenser for udlejere og for os som individer. Vi må alle omstille os til en ny arbejdssituation og en udfordret økonomi – om ikke andet for en begrænset periode. 

Christian og jeg sidder her på kontoret med 6 meters afstand med masser af håndsprit og med fokus på likviditeten på ejendommene. Vi sørger for at afholde generalforsamlingerne til tiden for de efterhånden mange K/S-ejendomme vi administrerer i England og Tyskland. Mette arbejder hjemmefra.  

Vores 7 forskellige ejendomsadministratorer i Tyskland og England arbejder også hårdt for at lejerne skal holde hovedet koldt og humøret oppe. Det synes vi går godt.  

Revisorerne har også mulighed for at læse K/S-regnskaberne igennem og tilgå vores elektroniske revisormapper. Det gør de oftest hjemme fra privaten.  

Vi betragter likviditeten som værende til stede på europæisk plan, og derfor også eventuel likviditetskrise som værende forbigående og endnu ikke som i finanskrisen. Men vi tager det seriøst og gør os umage.  

Økonomi og lejeindbetalinger

Som udgangspunkt forventer vi, at alle lejere betaler ind og vi ønsker her og nu, ikke at indgå i nogle aftaler omkring udskydelse af lejeindbetalinger eller ligefrem lejenedsættelse. Vi er blevet spurgt af en større engelsk hotelkæde og en enkelt tysk butik. Svaret er, at vi ser tiden an og ser på de nationale hjælpepakker.  

Kan enkelte lejere på grund af manglende likviditet ikke betale ind, ser vi på det i forbindelse med rykning for lejebetaling herunder om der er anden mulighed for kreditsikring. Vi ønsker ikke, at vores selskaber skal agere bank. Vi vil gerne vinde lidt tid og se, hvorledes Coronavirussen udvikler sig i de forskellige lande de næste 14 – 21 dage herunder se de nationale tiltag.    

Afholdelse af delvist elektroniske generalforsamlinger

I lighed med se senere år benytter vi det brugervenlige ”Whereby” software, så investorer kan deltage i generalforsamlinger på video i stedet for fysisk fremmøde. Det er nemt at tilgå med tablet og telefoner og kræver ingen tilmeldinger eller registreringer fra deltagerne.  

Som Deloitte skriver, er det som udgangspunkt muligt for selskabets bestyrelse/direktion at afholde en delvist elektronisk generalforsamling. Det er i så fald valgfrit for kapitalejerne, om de hver især ønsker at deltage elektronisk eller ved fysisk fremmøde. Dog må der - som følge af forbuddet i Forsamlings-bekendtgørelsen - maksimalt være 10 deltagere fysisk til stede på generalforsamlingen.

Såfremt selskabets vedtægter fastslår, at generalforsamlingen skal afholdes på et specifikt sted, f.eks. selskabets hjemstedsadresse, er det en forudsætning, at generalforsamlingen ledes og fysisk foregår på det pågældende sted med ikke flere end 10 fysisk tilstedeværende deltagere.

 
Kærlig hilsen
 
Steen Jæger
CEO
KS Administration A/S
Tlf.: 71 99 83 83
Mail: sj@ksadm.dk

 

 
 
 

Nyheder: Nyt fra KS Administration

Dato: 24. marts 2020

Kære alle,

Danmark står i en vanskelig situation. Coronavirussen har fået sit tag i samfundet i hele verdenen, og inddæmningen af smitten er altafgørende. Men det er ikke uden konsekvenser for udlejere og for os som individer. Vi må alle omstille os til en ny arbejdssituation og en udfordret økonomi – om ikke andet for en begrænset periode. 

Christian og jeg sidder her på kontoret med 6 meters afstand med masser af håndsprit og med fokus på likviditeten på ejendommene. Vi sørger for at afholde generalforsamlingerne til tiden for de efterhånden mange K/S-ejendomme vi administrerer i England og Tyskland. Mette arbejder hjemmefra.  

Vores 7 forskellige ejendomsadministratorer i Tyskland og England arbejder også hårdt for at lejerne skal holde hovedet koldt og humøret oppe. Det synes vi går godt.  

Revisorerne har også mulighed for at læse K/S-regnskaberne igennem og tilgå vores elektroniske revisormapper. Det gør de oftest hjemme fra privaten.  

Vi betragter likviditeten som værende til stede på europæisk plan, og derfor også eventuel likviditetskrise som værende forbigående og endnu ikke som i finanskrisen. Men vi tager det seriøst og gør os umage.  

Økonomi og lejeindbetalinger

Som udgangspunkt forventer vi, at alle lejere betaler ind og vi ønsker her og nu, ikke at indgå i nogle aftaler omkring udskydelse af lejeindbetalinger eller ligefrem lejenedsættelse. Vi er blevet spurgt af en større engelsk hotelkæde og en enkelt tysk butik. Svaret er, at vi ser tiden an og ser på de nationale hjælpepakker.  

Kan enkelte lejere på grund af manglende likviditet ikke betale ind, ser vi på det i forbindelse med rykning for lejebetaling herunder om der er anden mulighed for kreditsikring. Vi ønsker ikke, at vores selskaber skal agere bank. Vi vil gerne vinde lidt tid og se, hvorledes Coronavirussen udvikler sig i de forskellige lande de næste 14 – 21 dage herunder se de nationale tiltag.    

Afholdelse af delvist elektroniske generalforsamlinger

I lighed med se senere år benytter vi det brugervenlige ”Whereby” software, så investorer kan deltage i generalforsamlinger på video i stedet for fysisk fremmøde. Det er nemt at tilgå med tablet og telefoner og kræver ingen tilmeldinger eller registreringer fra deltagerne.  

Som Deloitte skriver, er det som udgangspunkt muligt for selskabets bestyrelse/direktion at afholde en delvist elektronisk generalforsamling. Det er i så fald valgfrit for kapitalejerne, om de hver især ønsker at deltage elektronisk eller ved fysisk fremmøde. Dog må der - som følge af forbuddet i Forsamlings-bekendtgørelsen - maksimalt være 10 deltagere fysisk til stede på generalforsamlingen.

Såfremt selskabets vedtægter fastslår, at generalforsamlingen skal afholdes på et specifikt sted, f.eks. selskabets hjemstedsadresse, er det en forudsætning, at generalforsamlingen ledes og fysisk foregår på det pågældende sted med ikke flere end 10 fysisk tilstedeværende deltagere.

 
Kærlig hilsen
 
Steen Jæger
CEO
KS Administration A/S
Tlf.: 71 99 83 83
Mail: sj@ksadm.dk

 

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk