Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Nyt fra KS Administration

Dato: 21. januar 2021

Kære læsere, hermed sender vi vores januar nyhedsbrev.

Det tyske renteniveau

Udover, at vi hos KS Administration gør os umage med at optimere ejendommenes lejeindtægter, er vi også gode til af have et skarpt blik på udviklingen i renteniveauet og skabe gode finansieringsmuligheder. Nedenstående udviklingen i den tyske rente:
Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.

Skatteklummen
Vi vil fremadrettet komme med små relevante nyheder om skat m.m. i dette afsnit. Dette er med inspiration fra de dygtige skatteeksperter hos de store revisionsfirmaer. Det vil hovedsagelig dreje sig om skatteforhold i relation til ejendomsinvesteringer, men også andre mere ”almindelige” emner. Det kan jo være, at den enkelte læser kan drage fordel heraf nu eller på sigt.

Det bliver, igen, mindre attraktivt med fri bil

Efter gældende regler opgøres den skattepligtige værdi af fri bil som 25 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af en resterende del. Denne skattepligtige værdi forhøjes med den grønne ejerafgift ganget med 1,5.

Det foreslås, at de 25 % nedsættes til 24,5 % fra og med den 1. juli 2021. Satsen nedsættes til 24 % i 2022, 23,5 % i 2023, 23,0 % i 2024 og 22,5 % i 2025 og følgende år.

Den gældende sats på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr., forslås til gengæld forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021. I 2022 og følgende år sker der hvert år en forhøjelse af procentsatsen på 0,5, således at satsen i 2025 udgør 22,5 %.

Konklusionen er, at fra og med 2025 skal værdi af fri bil beregnes med 22,5 % af beregningsgrundlaget, uanset beløbets størrelse.

Miljøtillægget, der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil, forhøjes fra og med 2022 til 2,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til 3,5 i 2023, 5,0 i 2024 og 6,0 i 2025 og følgende år.

Formidling af nyheder og investeringsmuligheder
Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan tilmelde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp .

På vores hjemmeside www.ksadm.dk og på LinkedIn præsenteres andele til salg i eksisterende investeringsprojekter. Det som vi kalder ”brugte andele”, hvor enkelte investorer sælger sin anpart før flertallet af investorerne i det pågældende selskab f.eks. pga. alderdom.

Vi præsenterer også nye mulige investeringer, som investorer kan fortegne sig til. Det kan være projekter med ejendomme, der købes af danske investorer i selskabsregi således, at stempel og væsentlige handelsomkostninger minimeres. Ofte ser vi her besparelse som køber og sælger kan dele på op til 30%. Her vil investeringsperioden være 12-20 år med et indskud på min. 750.000 kr.

Vi har i de seneste år være K/S investorer behjælpelig med at udvide ejerkredsen til mere end 10 investorer, således de ofte betydelige genvundne afskriver, der ligger ved salg af afskrivningsberettige ejendomme, kan reduceres med op til 14%. De 14% er ”efter skat penge”, som vil ligge godt i sælgers lommer. Beløbsmæssigt svarer besparelsen efter skat ofte på en merpris på den solgte ejendom på 20-30%. Samlet set er der således mange penge at tjene ved at vælge den rigtige løsning ved salg.

Vi efterspørger ejendomme med attraktive lejeaftaler beliggende i Tyskland og England som ejes af danske Kommanditselskaber.

Se gerne vores profil: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

 
 
 

Nyheder: Nyt fra KS Administration

Dato: 21. januar 2021

Kære læsere, hermed sender vi vores januar nyhedsbrev.

Det tyske renteniveau

Udover, at vi hos KS Administration gør os umage med at optimere ejendommenes lejeindtægter, er vi også gode til af have et skarpt blik på udviklingen i renteniveauet og skabe gode finansieringsmuligheder. Nedenstående udviklingen i den tyske rente:
Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.

Skatteklummen
Vi vil fremadrettet komme med små relevante nyheder om skat m.m. i dette afsnit. Dette er med inspiration fra de dygtige skatteeksperter hos de store revisionsfirmaer. Det vil hovedsagelig dreje sig om skatteforhold i relation til ejendomsinvesteringer, men også andre mere ”almindelige” emner. Det kan jo være, at den enkelte læser kan drage fordel heraf nu eller på sigt.

Det bliver, igen, mindre attraktivt med fri bil

Efter gældende regler opgøres den skattepligtige værdi af fri bil som 25 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af en resterende del. Denne skattepligtige værdi forhøjes med den grønne ejerafgift ganget med 1,5.

Det foreslås, at de 25 % nedsættes til 24,5 % fra og med den 1. juli 2021. Satsen nedsættes til 24 % i 2022, 23,5 % i 2023, 23,0 % i 2024 og 22,5 % i 2025 og følgende år.

Den gældende sats på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr., forslås til gengæld forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021. I 2022 og følgende år sker der hvert år en forhøjelse af procentsatsen på 0,5, således at satsen i 2025 udgør 22,5 %.

Konklusionen er, at fra og med 2025 skal værdi af fri bil beregnes med 22,5 % af beregningsgrundlaget, uanset beløbets størrelse.

Miljøtillægget, der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil, forhøjes fra og med 2022 til 2,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til 3,5 i 2023, 5,0 i 2024 og 6,0 i 2025 og følgende år.

Formidling af nyheder og investeringsmuligheder
Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan tilmelde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp .

På vores hjemmeside www.ksadm.dk og på LinkedIn præsenteres andele til salg i eksisterende investeringsprojekter. Det som vi kalder ”brugte andele”, hvor enkelte investorer sælger sin anpart før flertallet af investorerne i det pågældende selskab f.eks. pga. alderdom.

Vi præsenterer også nye mulige investeringer, som investorer kan fortegne sig til. Det kan være projekter med ejendomme, der købes af danske investorer i selskabsregi således, at stempel og væsentlige handelsomkostninger minimeres. Ofte ser vi her besparelse som køber og sælger kan dele på op til 30%. Her vil investeringsperioden være 12-20 år med et indskud på min. 750.000 kr.

Vi har i de seneste år være K/S investorer behjælpelig med at udvide ejerkredsen til mere end 10 investorer, således de ofte betydelige genvundne afskriver, der ligger ved salg af afskrivningsberettige ejendomme, kan reduceres med op til 14%. De 14% er ”efter skat penge”, som vil ligge godt i sælgers lommer. Beløbsmæssigt svarer besparelsen efter skat ofte på en merpris på den solgte ejendom på 20-30%. Samlet set er der således mange penge at tjene ved at vælge den rigtige løsning ved salg.

Vi efterspørger ejendomme med attraktive lejeaftaler beliggende i Tyskland og England som ejes af danske Kommanditselskaber.

Se gerne vores profil: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk