Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England

Dato: 25. maj 2021

Kære læsere,

Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England

Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, EU og UK. Ens for de områderne er, at de har oplevet et fald i BNP i 2020 grundet Coronakrisen, som forventes korrigeret i 2021 og 2022 som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner.

Danmark: DK’s økonomi har vist sig at være forholdsvist modstandsdygtig til pandemien med en nedgang i BNP på kun 2,7% i 2020, som er en væsentligt mindre nedgang sammenlignet med resten af EU. Selvom privatforbrug faldt drastisk i 2020 grundet Corona restriktioner, steg byggesektoren med 7,6% båret af de stigende huspriser.  Selvom om 70.000 mennesker mistede deres job i første halvdel af 2020, er 50.000 af dem allerede blevet genansat. Ledigheden steg fra 5% i 2019 til 5,8% i 2020, og forventes at stabilisere sig på 5,1% de kommende år. Brutto statsgælden i forhold til BNP steg kraftigt fra 33,3% i 2019 til 42,2% i 2020 grundet diverse hjælpepakker og Corona tiltag. Denne forventes faldende de kommende år til cirka 38,8% i 2022.

Tyskland: I første kvartal af 2021 oplevede Tyskland en nedgang i BNP på 1,7%, som følge af den neddyssende effekt Coronarestriktionerne har på privatforbruget. Dertil var den industrielle produktion svækket af mangel på halvleder komponenter og byggesektoren var hæmmet af barsk vejr. Dog forventes der et korrigerende opsving i BNP i næste kvartal og frem til 2022 som følge af vaccinationer og løsere restriktioner. Boliginvesteringsbranchen forventes stigende som følge af den store volumen af byggetilladelser, som staten har udstedt. Ledigheden har ligget stabilt på 4,1% siden midten af 2020. Brutto statsgælden i forhold til BNP steg kraftigt fra 60% i 2019 til næsten 70% i 2020. Stigningen skyldes de mange tiltag for at bekæmpe konsekvenserne af pandemien. Den forventes at stige ydermere til 72% i 2022.

UK: UK blev hårdt ramt af pandemien og oplevede et 2020 et fald i BNP på 9,8%. Der forventes ydermere et fald i BNP i første kvartal af 2021 grundet strenge Coronarestriktioner. Dog forventes et korrigerende opsving i 2. kvartal af 2021 og de kommende år, eftersom vaccinations- og genåbningsplanerne er godt på vej. I slutningen af 2020 underskrev UK og EU en handelsaftale, der skulle sikre toldfri handel af varer, der opfylder oprindelseskravene. Dog har UK alligevel oplevet et kraftigt fald i handelsvolumen med EU. Dette fald forventes delvist udlignet efterhånden, som virksomhederne lærer de nye handelsregler at kende. Dog regner man ikke med, at handelsvolumen kommer op på samme niveau som før Englands udtrædelse af EU. Ledigheden forventes at stige fra 4,4% i 2020 til 5,6% i 2021 efterhånden som regeringens tiltag, som sikrer mange job, udløber i slut 2021. Brutto statsgælden i forhold til BNP forventes at overstige 100% i 2020 som konsekvens af finansielle Coronatiltag samt fald i BNP. Den engelske nationalbank har i marts 2020 sænket renten til 0,1% og givet långivere besked på at forberede sig på muligheden for negative renter.

Kilde: Europa Kommissionens officielle økonomiske rapporter

Spændende investeringsandel til salg i K/S Fackenburger Allee, Lübeck
Én 10%-andel i et velbeliggende ejendomskompleks i Lübeck på i alt 5.770 m2 bestående af 118 boliglejemål og 12 erhvervslejemål.

Aftal gerne møde med os på kontoret i Odense for at gennemgå projektet nærmere.
Vi har flere udloddende investeringsandele til salg. Vi kan være behjælpelige med at finde finansiering til køb af andel.


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp

 
 
 

Nyheder: Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England

Dato: 25. maj 2021

Kære læsere,

Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England

Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, EU og UK. Ens for de områderne er, at de har oplevet et fald i BNP i 2020 grundet Coronakrisen, som forventes korrigeret i 2021 og 2022 som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner.

Danmark: DK’s økonomi har vist sig at være forholdsvist modstandsdygtig til pandemien med en nedgang i BNP på kun 2,7% i 2020, som er en væsentligt mindre nedgang sammenlignet med resten af EU. Selvom privatforbrug faldt drastisk i 2020 grundet Corona restriktioner, steg byggesektoren med 7,6% båret af de stigende huspriser.  Selvom om 70.000 mennesker mistede deres job i første halvdel af 2020, er 50.000 af dem allerede blevet genansat. Ledigheden steg fra 5% i 2019 til 5,8% i 2020, og forventes at stabilisere sig på 5,1% de kommende år. Brutto statsgælden i forhold til BNP steg kraftigt fra 33,3% i 2019 til 42,2% i 2020 grundet diverse hjælpepakker og Corona tiltag. Denne forventes faldende de kommende år til cirka 38,8% i 2022.

Tyskland: I første kvartal af 2021 oplevede Tyskland en nedgang i BNP på 1,7%, som følge af den neddyssende effekt Coronarestriktionerne har på privatforbruget. Dertil var den industrielle produktion svækket af mangel på halvleder komponenter og byggesektoren var hæmmet af barsk vejr. Dog forventes der et korrigerende opsving i BNP i næste kvartal og frem til 2022 som følge af vaccinationer og løsere restriktioner. Boliginvesteringsbranchen forventes stigende som følge af den store volumen af byggetilladelser, som staten har udstedt. Ledigheden har ligget stabilt på 4,1% siden midten af 2020. Brutto statsgælden i forhold til BNP steg kraftigt fra 60% i 2019 til næsten 70% i 2020. Stigningen skyldes de mange tiltag for at bekæmpe konsekvenserne af pandemien. Den forventes at stige ydermere til 72% i 2022.

UK: UK blev hårdt ramt af pandemien og oplevede et 2020 et fald i BNP på 9,8%. Der forventes ydermere et fald i BNP i første kvartal af 2021 grundet strenge Coronarestriktioner. Dog forventes et korrigerende opsving i 2. kvartal af 2021 og de kommende år, eftersom vaccinations- og genåbningsplanerne er godt på vej. I slutningen af 2020 underskrev UK og EU en handelsaftale, der skulle sikre toldfri handel af varer, der opfylder oprindelseskravene. Dog har UK alligevel oplevet et kraftigt fald i handelsvolumen med EU. Dette fald forventes delvist udlignet efterhånden, som virksomhederne lærer de nye handelsregler at kende. Dog regner man ikke med, at handelsvolumen kommer op på samme niveau som før Englands udtrædelse af EU. Ledigheden forventes at stige fra 4,4% i 2020 til 5,6% i 2021 efterhånden som regeringens tiltag, som sikrer mange job, udløber i slut 2021. Brutto statsgælden i forhold til BNP forventes at overstige 100% i 2020 som konsekvens af finansielle Coronatiltag samt fald i BNP. Den engelske nationalbank har i marts 2020 sænket renten til 0,1% og givet långivere besked på at forberede sig på muligheden for negative renter.

Kilde: Europa Kommissionens officielle økonomiske rapporter

Spændende investeringsandel til salg i K/S Fackenburger Allee, Lübeck
Én 10%-andel i et velbeliggende ejendomskompleks i Lübeck på i alt 5.770 m2 bestående af 118 boliglejemål og 12 erhvervslejemål.

Aftal gerne møde med os på kontoret i Odense for at gennemgå projektet nærmere.
Vi har flere udloddende investeringsandele til salg. Vi kan være behjælpelige med at finde finansiering til køb af andel.


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk