Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Nyt: Renteudvikling og Økonomiske Nøgletal

Dato: 11. november 2021

Kære læsere,
 
Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England
Generelt i EU:
Europa Kommissionen skriver i deres seneste rapport, at EU’s generelle økonomi returnerer til normalen hurtigere end først forventet. Den økonomiske vækst er i mange europæiske lande hen over sommeren nået samme niveau som før pandemien. Dog har forsyningskæden svært ved at følge med de store udsving i den globale efterspørgsel som følge af sporadiske, lokale, pandemi-relaterede genåbninger og nedlukninger. De hårdest ramte industrier inkluderer transport og produktion af råvarer og mikroprocessorer. Herudover forventes det, at stigende priser på naturgas og elektricitet på kort sigt vil sætte en dæmper på privatforbrug og investeringer. Arbejdsmarkedsforholdene er markant forbedret i 2. kvartal af 2021 med dannelsen af 1,5 mio. nye jobs i EU - dog er ledigheden stadig højere end før pandemiens begyndelse.
 
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, EU og UK. Ens for de områder er, at de har oplevet et fald i BNP i 2020 grundet Coronakrisen, som forventes korrigeret i 2021 og 2022 som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner.
 
Et billede, der indeholder bordAutomatisk genereret beskrivelse
 
 
Kort om Danmark:
Danmarks økonomi viste sig relativt modstandsdygtig overfor de pandemi-relaterede udfordringer med blot en procentvis nedgang i BNP på 2,1 i 2020. Økonomien har været ekspanderende i et højt tempo efter de fleste pandemi-relaterede restriktioner er blevet løftet samt som følge af de høje vaccinationsrater. Danmarks BNP og beskæftigelse har allerede overskredet præ-pandemiske niveauer i 2. kvartal af 2021. Det forventes, at den stigende procentvise udvikling i BNP samt store produktion og højt forbrug kommer til at forsætte året ud og ind i begyndelsen af 2022 – til trods for høje energipriser og forsyningsproblemer. Herefter forventes en normalisering af udviklingen i BNP-niveauet. Genåbningen og landets pludselige forbrug har skabt en mangel på arbejdskraft i de brancher, som har været hårdest ramt af restriktioner; turisme, kultur og restauration. Den accelererende inflation bliver understøttet af de høje energipriser.
 
Kort om Tyskland:
Tyskland oplever en langsommere korrektion af økonomien end Danmark, hvor de i 1. kvartal af 2021 havde en -2% udvikling i BNP og en 1,6% udvikling i BNP i 2. kvartal af 2021. I alt forventes den samlede udvikling i BNP for 2021 at ramme 2,7%, hvorefter den opjusterende korrektion af økonomien fortsætter ind i 2022. Dette skyldes blandt andet en forsigtigere genåbning af landet vedr. pandemi-relaterede restriktioner. Til trods for stor efterspørgsel er Tyskland hårdt ramt af forsyningsproblemer i forbindelse med både eget forbrug og eksport. Dette forventes løst ind i 2022, hvilket afspejles i en 4,6% udvikling i BNP 2022. Inflationen i Tyskland er også accelereret fra 0,4% til 3,1% i 2021 grundet bl.a. energipriser og høj efterspørgsel. Inflationen forventes normaliseret efterhånden som post-pandemi forbruget aftager.
 
Kort om UK:
UK har oplevet et fald i BNP på 9,7% i 2020 grundet Coronakrisen, som korrigeres i 2021 og 2022. UK har de seneste måneder set en signifikant fremgang i økonomien og forventer en udvikling i BNP for 2021 på 6,9% som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner. Opsvinget i økonomien forventes dog at flade ud grundet store forsyningsproblemer, stor ledighed og accelererende inflation. Derudover kommer UK’s udtrædelse af EU også til at have en dæmpende effekt på landets generelle handel og økonomiske udvikling. UK’s BNP forventes at være normaliseret i 3. kvartal af 2022.
 
Kilde: Europa Kommissionens officielle økonomiske rapporter
 
 
Tyske renteniveauer
Vi indhenter løbende opdateret tyske rentetal fra troværdige kilder. Nedenstående ses udviklingen i den tyske rente:
 
Et billede, der indeholder bordAutomatisk genereret beskrivelse

Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.
 
Finansiering i Tyskland for én af vores K/S’er
Regelmæssigt får vi etableret nye tyske låneaftaler for vores kunder. Vi har netop fået refinansieret et tysk supermarkedsprojekt med et lån, der kunne indfri det gamle tyske lån plus et dansk kautioneret lån - og tilmed give en udlodning til investorerne.  Den effektive rente for aftalen på 5 år blev på 1,77%. Altså lidt lavere end de 2,04 % som vores markedsrente med estimeret rentemargin på 1 % viser.
For at opnå det attraktive lån, har vi med omfattende materiale ansøgt 3 forskellige tyske banker og været i tæt dialog med 2. Vi har for 2 år siden forud aflagt bankerne besøg for netop på sigt at kunne lave gode aftaler for vores danske kunde. Der skal bruges lidt tid på at opnå de gode aftaler, men vi har de rette folk på kontoret til, at opnå det.
 
For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s
 
Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp
 
 
 
 

Nyheder: Nyt: Renteudvikling og Økonomiske Nøgletal

Dato: 11. november 2021

Kære læsere,
 
Den økonomiske udvikling i Danmark, Tyskland og England
Generelt i EU:
Europa Kommissionen skriver i deres seneste rapport, at EU’s generelle økonomi returnerer til normalen hurtigere end først forventet. Den økonomiske vækst er i mange europæiske lande hen over sommeren nået samme niveau som før pandemien. Dog har forsyningskæden svært ved at følge med de store udsving i den globale efterspørgsel som følge af sporadiske, lokale, pandemi-relaterede genåbninger og nedlukninger. De hårdest ramte industrier inkluderer transport og produktion af råvarer og mikroprocessorer. Herudover forventes det, at stigende priser på naturgas og elektricitet på kort sigt vil sætte en dæmper på privatforbrug og investeringer. Arbejdsmarkedsforholdene er markant forbedret i 2. kvartal af 2021 med dannelsen af 1,5 mio. nye jobs i EU - dog er ledigheden stadig højere end før pandemiens begyndelse.
 
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, EU og UK. Ens for de områder er, at de har oplevet et fald i BNP i 2020 grundet Coronakrisen, som forventes korrigeret i 2021 og 2022 som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner.
 
Et billede, der indeholder bordAutomatisk genereret beskrivelse
 
 
Kort om Danmark:
Danmarks økonomi viste sig relativt modstandsdygtig overfor de pandemi-relaterede udfordringer med blot en procentvis nedgang i BNP på 2,1 i 2020. Økonomien har været ekspanderende i et højt tempo efter de fleste pandemi-relaterede restriktioner er blevet løftet samt som følge af de høje vaccinationsrater. Danmarks BNP og beskæftigelse har allerede overskredet præ-pandemiske niveauer i 2. kvartal af 2021. Det forventes, at den stigende procentvise udvikling i BNP samt store produktion og højt forbrug kommer til at forsætte året ud og ind i begyndelsen af 2022 – til trods for høje energipriser og forsyningsproblemer. Herefter forventes en normalisering af udviklingen i BNP-niveauet. Genåbningen og landets pludselige forbrug har skabt en mangel på arbejdskraft i de brancher, som har været hårdest ramt af restriktioner; turisme, kultur og restauration. Den accelererende inflation bliver understøttet af de høje energipriser.
 
Kort om Tyskland:
Tyskland oplever en langsommere korrektion af økonomien end Danmark, hvor de i 1. kvartal af 2021 havde en -2% udvikling i BNP og en 1,6% udvikling i BNP i 2. kvartal af 2021. I alt forventes den samlede udvikling i BNP for 2021 at ramme 2,7%, hvorefter den opjusterende korrektion af økonomien fortsætter ind i 2022. Dette skyldes blandt andet en forsigtigere genåbning af landet vedr. pandemi-relaterede restriktioner. Til trods for stor efterspørgsel er Tyskland hårdt ramt af forsyningsproblemer i forbindelse med både eget forbrug og eksport. Dette forventes løst ind i 2022, hvilket afspejles i en 4,6% udvikling i BNP 2022. Inflationen i Tyskland er også accelereret fra 0,4% til 3,1% i 2021 grundet bl.a. energipriser og høj efterspørgsel. Inflationen forventes normaliseret efterhånden som post-pandemi forbruget aftager.
 
Kort om UK:
UK har oplevet et fald i BNP på 9,7% i 2020 grundet Coronakrisen, som korrigeres i 2021 og 2022. UK har de seneste måneder set en signifikant fremgang i økonomien og forventer en udvikling i BNP for 2021 på 6,9% som følge af bl.a. øget privatforbrug i forbindelse med genåbnings- og vaccinationsplaner. Opsvinget i økonomien forventes dog at flade ud grundet store forsyningsproblemer, stor ledighed og accelererende inflation. Derudover kommer UK’s udtrædelse af EU også til at have en dæmpende effekt på landets generelle handel og økonomiske udvikling. UK’s BNP forventes at være normaliseret i 3. kvartal af 2022.
 
Kilde: Europa Kommissionens officielle økonomiske rapporter
 
 
Tyske renteniveauer
Vi indhenter løbende opdateret tyske rentetal fra troværdige kilder. Nedenstående ses udviklingen i den tyske rente:
 
Et billede, der indeholder bordAutomatisk genereret beskrivelse

Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.
 
Finansiering i Tyskland for én af vores K/S’er
Regelmæssigt får vi etableret nye tyske låneaftaler for vores kunder. Vi har netop fået refinansieret et tysk supermarkedsprojekt med et lån, der kunne indfri det gamle tyske lån plus et dansk kautioneret lån - og tilmed give en udlodning til investorerne.  Den effektive rente for aftalen på 5 år blev på 1,77%. Altså lidt lavere end de 2,04 % som vores markedsrente med estimeret rentemargin på 1 % viser.
For at opnå det attraktive lån, har vi med omfattende materiale ansøgt 3 forskellige tyske banker og været i tæt dialog med 2. Vi har for 2 år siden forud aflagt bankerne besøg for netop på sigt at kunne lave gode aftaler for vores danske kunde. Der skal bruges lidt tid på at opnå de gode aftaler, men vi har de rette folk på kontoret til, at opnå det.
 
For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s
 
Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp
 
 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk