Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Udvikling i Inflation og BNP

Dato: 15. februar 2022

Kære læsere,

Inflationen i Danmark:
I januar 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 4,3 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden august 2008, hvor årsstigningen var 4,4 pct. Hvis man ser bort fra august 2008, skal man tilbage til 1989 for at finde højere årlige stigninger i forbrugerprisindekset.

Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 6,6 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden 1985. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, brændstof og gas, der gør sig gældende i januar 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,9 pct. i januar, hvilket er den højeste kerneinflation i Danmark siden 2012. Se gerne tabellen sidst i nyhedsbrevet for at få et yderligere overblik over BNP og inflation.
Herunder ses udviklingen i netto- og forbruger indekset igennem de seneste 10 år. 


Forbrugerindeks vs. nettoindeks
Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud.
Altså, giver det som privat person bedst mening at kigge på forbrugerindekset, da man i høj grad er påvirket af afgifter og tilskud. Forbrugerprisindekset bruges derudover til at udregne kerneinflationen, som er de tal vi ofte bruger i nyhedsbrevet. Nettoindeks bruges som regel af virksomheder til retvist at prissætte varer/tjenester.


Overblik over Tyskland:

Efter at være faldet med 4,6 % i 2020, steg den tyske BNP med 2,8 % i 2021. I anden og tredje kvartal af året nød økonomien godt af lempelsen af de pandemirelaterede restriktioner og her sås en stigning i privatforbruget. Eksport var en hæmsko for væksten i tredje kvartal, da forsyningsflaskehalse holdt produktionsaktiviteten tilbage, især i bilindustrien. I fjerde kvartal faldt BNP med 0,7 pct. Opsvinget i det private forbrug blev standset af den nye smittebølge samt forhøjede forbrugerpriser - herunder skyhøje energipriser.

HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)-inflationen steg til 6,0 % i november og 5,3 % i december, hvilket hævede den årlige kerneinflation i 2021 til 3,2 %. fra kun 0,4 % året før. Dette var hovedsageligt drevet af genindførelse af almindelige momssatser, forhøjet kulstofafgifter og stigende råvarepriser, forstærket af en stærk ophobet efterspørgsel. Vedvarende forsyningsflaskehalse og højere energipriser forventes at føre til endnu højere inflation i 2022. Se gerne tabellen længere nede i nyhedsbrevet for at få et yderligere overblik over BNP og inflation.

Økonomien generelt i EU:
Europa Kommissionen har netop udgivet deres økonomiske prognose for vinterkvartalet 2022. I dette nyhedsbrev kan du læse et resume af højdepunkter fra rapporten. Disse inkluderer bl.a. stigende inflation, estimeret BNP for de kommende år, høje energipriser og forsyningsproblemer.
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark og EU:Fornyelsen af pandemien sidste efterår og den eksponentielle spredning af den nye Omicron-variant har ført til pres på sundhedssystemerne, hvorfor regeringer i hele EU har genindført restriktioner – dog generelt af mildere eller mere målrettet karakter end i tidligere bølger. Vedvarende logistik- og forsyningsflaskehalse, herunder mangel på halvledere og nogle metalvarer, bliver ved med at tynge produktionen, og det samme gør de høje energipriser. Et stærkere inflationspres end forventet tynger privatforbrugernes købekraft.

Sammenlignet med efterårsprognosen (udgivet 11. november 2021) er inflationsfremskrivningerne blevet opjusteret, da energipriserne nu står til at forblive høje i længere tid, og prispresset udvider sig til flere kategorier af varer og tjenesteydelser. Inflationen i euroområdet forventes at toppe i første kvartal af 2022 og forblive over 3 % indtil årets tredje kvartal. Efterhånden som presset fra forsyningsbegrænsninger og energipriser aftager, forventes inflationen at falde markant i årets sidste kvartal og lægge sig på under 2 % næste år.

Tallene fra denne prognose forudsætter, at påvirkningen af økonomien fra den nuværende bølge af pandemien vil være kortvarig, og at størstedelen af forsyningsflaskehalsene vil aftage i løbet af året. Endelig ventes inflationspresset at aftage mod slutningen af året.


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp
 

 
 
 

Nyheder: Udvikling i Inflation og BNP

Dato: 15. februar 2022

Kære læsere,

Inflationen i Danmark:
I januar 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 4,3 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden august 2008, hvor årsstigningen var 4,4 pct. Hvis man ser bort fra august 2008, skal man tilbage til 1989 for at finde højere årlige stigninger i forbrugerprisindekset.

Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 6,6 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden 1985. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, brændstof og gas, der gør sig gældende i januar 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,9 pct. i januar, hvilket er den højeste kerneinflation i Danmark siden 2012. Se gerne tabellen sidst i nyhedsbrevet for at få et yderligere overblik over BNP og inflation.
Herunder ses udviklingen i netto- og forbruger indekset igennem de seneste 10 år. 


Forbrugerindeks vs. nettoindeks
Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud.
Altså, giver det som privat person bedst mening at kigge på forbrugerindekset, da man i høj grad er påvirket af afgifter og tilskud. Forbrugerprisindekset bruges derudover til at udregne kerneinflationen, som er de tal vi ofte bruger i nyhedsbrevet. Nettoindeks bruges som regel af virksomheder til retvist at prissætte varer/tjenester.


Overblik over Tyskland:

Efter at være faldet med 4,6 % i 2020, steg den tyske BNP med 2,8 % i 2021. I anden og tredje kvartal af året nød økonomien godt af lempelsen af de pandemirelaterede restriktioner og her sås en stigning i privatforbruget. Eksport var en hæmsko for væksten i tredje kvartal, da forsyningsflaskehalse holdt produktionsaktiviteten tilbage, især i bilindustrien. I fjerde kvartal faldt BNP med 0,7 pct. Opsvinget i det private forbrug blev standset af den nye smittebølge samt forhøjede forbrugerpriser - herunder skyhøje energipriser.

HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)-inflationen steg til 6,0 % i november og 5,3 % i december, hvilket hævede den årlige kerneinflation i 2021 til 3,2 %. fra kun 0,4 % året før. Dette var hovedsageligt drevet af genindførelse af almindelige momssatser, forhøjet kulstofafgifter og stigende råvarepriser, forstærket af en stærk ophobet efterspørgsel. Vedvarende forsyningsflaskehalse og højere energipriser forventes at føre til endnu højere inflation i 2022. Se gerne tabellen længere nede i nyhedsbrevet for at få et yderligere overblik over BNP og inflation.

Økonomien generelt i EU:
Europa Kommissionen har netop udgivet deres økonomiske prognose for vinterkvartalet 2022. I dette nyhedsbrev kan du læse et resume af højdepunkter fra rapporten. Disse inkluderer bl.a. stigende inflation, estimeret BNP for de kommende år, høje energipriser og forsyningsproblemer.
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark og EU:Fornyelsen af pandemien sidste efterår og den eksponentielle spredning af den nye Omicron-variant har ført til pres på sundhedssystemerne, hvorfor regeringer i hele EU har genindført restriktioner – dog generelt af mildere eller mere målrettet karakter end i tidligere bølger. Vedvarende logistik- og forsyningsflaskehalse, herunder mangel på halvledere og nogle metalvarer, bliver ved med at tynge produktionen, og det samme gør de høje energipriser. Et stærkere inflationspres end forventet tynger privatforbrugernes købekraft.

Sammenlignet med efterårsprognosen (udgivet 11. november 2021) er inflationsfremskrivningerne blevet opjusteret, da energipriserne nu står til at forblive høje i længere tid, og prispresset udvider sig til flere kategorier af varer og tjenesteydelser. Inflationen i euroområdet forventes at toppe i første kvartal af 2022 og forblive over 3 % indtil årets tredje kvartal. Efterhånden som presset fra forsyningsbegrænsninger og energipriser aftager, forventes inflationen at falde markant i årets sidste kvartal og lægge sig på under 2 % næste år.

Tallene fra denne prognose forudsætter, at påvirkningen af økonomien fra den nuværende bølge af pandemien vil være kortvarig, og at størstedelen af forsyningsflaskehalsene vil aftage i løbet af året. Endelig ventes inflationspresset at aftage mod slutningen af året.


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp
 

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk