Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Udvikling i Inflation og BNP

Dato: 17. maj 2022

Kære læsere,

Udvikling i BNP og Inflation
Europa Kommissionen har netop udgivet deres økonomiske prognose for forårskvartalet 2022. I dette nyhedsbrev kan du læse et resume af højdepunkter fra rapporten. Disse inkluderer bl.a. stigende inflation, estimeret BNP for de kommende år, høje energipriser og forsyningsproblemer.
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, UK og EU:


Kort om Danmark: Efter et stærkt post-pandemisk opsving sidste år, forventes væksten i 2022 at aftage betydeligt grundet høje energipriser og de direkte og indirekte virkninger af Ruslands invasion af Ukraine. Danmarks direkte eksport til Rusland er samlet set beskedent, hvorfor de sanktioner, som EU har pålagt Rusland, primært kommer til at påvirke dansk eksport igennem lavere global vækst og gennem potentielle forstyrrelser i forsyningskæder.

Forbrugerpriserne er steget kraftigt i de første måneder af 2022. Her ses rekordhøje år-til-års inflationstal, som ikke er registreret siden 1980'erne. Selvom inflationspresset hovedsageligt er attribueret til energipriserne, er kerneinflationen nu også stigende. Fra marts 2021 til marts 2022 steg HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) -inflationen med 6,0 %. HICP-inflationen forventes at vokse med 5,1 % årligt i 2022 og med 2,7 % i 2023 grundet en forventning om normaliserede energipriser.

Kort om Tyskland
: Høje energi- og råvareomkostninger og forsyningsflaskehalse bremser opsvinget i BNP. Tysklands eksport påvirkes fortsat af handelsforstyrrelser forårsaget af krig i Ukraine og Covid-19 nedlukningerne i Kina. BNP forventes at vokse med 1,6 % i 2022 og 2,4 % i 2023.

I april 2022 steg HICP-inflationen til 7,8 % og forventes at nå op på 6,5 % i gennemsnit i 2022 som følge af stigningen i energipriser, stigende råvareomkostninger samt stor efterspørgsel.

Tysk indeksering og renteudvikling
Lejen på flere af vores ejendomme i Tyskland er blevet indeksreguleret i takt med, at det tyske forbrugerprisindeks er steget markant de sidste måneders tid. Specielt for de lejere, der handler med dagligvarer. Det er en glædelig nyhed for vores investorer, da det betyder flere penge direkte ned på bundlinjen.


Vi indhenter løbende opdateret tyske rentetal fra troværdige kilder. Nedenstående ses udviklingen i den tyske rente:
 

Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.

Ny lejelov i Danmark træder i kraft d. 1. juli 2022
Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov. Loven får virkning fra den 1. juli 2022 og har som udgangspunkt til formål at skabe et bedre overblik over lejelovgivning ved en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Ændringerne i loven har derfor primært karakter af sproglige præciseringer og strukturelle ændringer, men loven rummer også indholdsmæssige ændringer, for eksempel nye regler med henblik på at styrke fremlejetagers rettigheder i fremlejeforhold.

Det vil ikke længere være påkrævet at afholde syn og skøn, når der sker overdragelse af majoriteten af aktier og anparter i selskaber, som ikke ejer andre aktiver end den tilbudspligtige ejendom. Det fremgår af forarbejderne til den nye lejelov, at tanken bag dette er, at det er muligt at identificere ejendommens markedsværdi uden afholdelse af syn og skøn, idet det antages, at prisen for aktierne eller anparterne må svare til værdien af ejendommen. Ændringerne i loven medfører en større administrativ opgave for ejendomsbranchen i forhold til at implementere de nye bestemmelser og paragrafhenvisninger i lejekontrakter og andre skabeloner/paradigmer til brug for eksempelvis påkrav, opsigelser, lejeregulering, tilbudspligtsbreve.

For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp


Er du interesseret i at købe investeringsandele i danske eller udenlandske ejendomme, så aftal gerne tid til et møde med os!

 
 
 

Nyheder: Udvikling i Inflation og BNP

Dato: 17. maj 2022

Kære læsere,

Udvikling i BNP og Inflation
Europa Kommissionen har netop udgivet deres økonomiske prognose for forårskvartalet 2022. I dette nyhedsbrev kan du læse et resume af højdepunkter fra rapporten. Disse inkluderer bl.a. stigende inflation, estimeret BNP for de kommende år, høje energipriser og forsyningsproblemer.
Herunder ses estimater for BNP for de kommende år samt udviklingen i inflation for Tyskland, Danmark, UK og EU:


Kort om Danmark: Efter et stærkt post-pandemisk opsving sidste år, forventes væksten i 2022 at aftage betydeligt grundet høje energipriser og de direkte og indirekte virkninger af Ruslands invasion af Ukraine. Danmarks direkte eksport til Rusland er samlet set beskedent, hvorfor de sanktioner, som EU har pålagt Rusland, primært kommer til at påvirke dansk eksport igennem lavere global vækst og gennem potentielle forstyrrelser i forsyningskæder.

Forbrugerpriserne er steget kraftigt i de første måneder af 2022. Her ses rekordhøje år-til-års inflationstal, som ikke er registreret siden 1980'erne. Selvom inflationspresset hovedsageligt er attribueret til energipriserne, er kerneinflationen nu også stigende. Fra marts 2021 til marts 2022 steg HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) -inflationen med 6,0 %. HICP-inflationen forventes at vokse med 5,1 % årligt i 2022 og med 2,7 % i 2023 grundet en forventning om normaliserede energipriser.

Kort om Tyskland
: Høje energi- og råvareomkostninger og forsyningsflaskehalse bremser opsvinget i BNP. Tysklands eksport påvirkes fortsat af handelsforstyrrelser forårsaget af krig i Ukraine og Covid-19 nedlukningerne i Kina. BNP forventes at vokse med 1,6 % i 2022 og 2,4 % i 2023.

I april 2022 steg HICP-inflationen til 7,8 % og forventes at nå op på 6,5 % i gennemsnit i 2022 som følge af stigningen i energipriser, stigende råvareomkostninger samt stor efterspørgsel.

Tysk indeksering og renteudvikling
Lejen på flere af vores ejendomme i Tyskland er blevet indeksreguleret i takt med, at det tyske forbrugerprisindeks er steget markant de sidste måneders tid. Specielt for de lejere, der handler med dagligvarer. Det er en glædelig nyhed for vores investorer, da det betyder flere penge direkte ned på bundlinjen.


Vi indhenter løbende opdateret tyske rentetal fra troværdige kilder. Nedenstående ses udviklingen i den tyske rente:
 

Rentetillægget er den margin, som banken beregner sig som risikotillæg/fortjeneste for at administrere lånet. Tillægget er naturligvis påvirket af, hvor stor belåningsprocenten er på pågældende ejendom og er for sammenligningens skyld holdt fast på 1%.

Ny lejelov i Danmark træder i kraft d. 1. juli 2022
Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov. Loven får virkning fra den 1. juli 2022 og har som udgangspunkt til formål at skabe et bedre overblik over lejelovgivning ved en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Ændringerne i loven har derfor primært karakter af sproglige præciseringer og strukturelle ændringer, men loven rummer også indholdsmæssige ændringer, for eksempel nye regler med henblik på at styrke fremlejetagers rettigheder i fremlejeforhold.

Det vil ikke længere være påkrævet at afholde syn og skøn, når der sker overdragelse af majoriteten af aktier og anparter i selskaber, som ikke ejer andre aktiver end den tilbudspligtige ejendom. Det fremgår af forarbejderne til den nye lejelov, at tanken bag dette er, at det er muligt at identificere ejendommens markedsværdi uden afholdelse af syn og skøn, idet det antages, at prisen for aktierne eller anparterne må svare til værdien af ejendommen. Ændringerne i loven medfører en større administrativ opgave for ejendomsbranchen i forhold til at implementere de nye bestemmelser og paragrafhenvisninger i lejekontrakter og andre skabeloner/paradigmer til brug for eksempelvis påkrav, opsigelser, lejeregulering, tilbudspligtsbreve.

For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp


Er du interesseret i at købe investeringsandele i danske eller udenlandske ejendomme, så aftal gerne tid til et møde med os!

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk