Investorlogin   Om KS Administration   Kontakt   Forside  
      Selskabsadministration     Investeringer til salg     Skatteforhold     Nyheder    
 

 
 

Nyheder: Renten på nye realkreditlån er fordoblet

Dato: 12. april 2022

Kære læsere,

Renten på nye realkreditlån er fordoblet
Renten på danskernes nye realkreditlån udbetalt i februar var i gennemsnit 1,37 pct. (ekskl. bidrag). Det er en fordobling sammenlignet med renten på lånene udbetalt året forinden. Størstedelen af denne stigning fandt sted i de to første måneder af 2022 og er fortsat i marts. Selv om renten er højere på de nye realkreditlån, er gennemsnitsrenten på danskernes samlede realkreditlån fortsat meget lav, nemlig 0,76 pct. i februar. Gennemsnitsrenten er steget svagt siden april 2021 som følge af påvirkningen fra de nye lån (inkl. omlægninger) og rentetilpasninger af eksisterende lån.
 


 

Nye lån dækker over nye og aktivt genforhandlede udlån i danske kroner fra realkreditinstitutter til danske lønmodtagere, pensionister mv.
www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Bank-og-realkredit-Renter-20220325.aspx

Renten på nye lån med fast rente er steget mest. Renten på nye fastforrentede lån er det seneste års tid steget mere end renten på nye variabelt forrentede lån. Det øgede rentespænd gør det mere attraktivt for nye låntagere at vælge variabelt forrentede lån frem for fastforrentede lån, dog på bekostning af større risiko.

Kursen på det 20-årige obligationslån med 1% rente er faldet fra 99,35 til 88,32 (12.04.2022) på 1 år.

Højere energi- og råvarepriser, pres på forsyningskæder, stærkt økonomisk momentum ud af coronakrisen og til sidst krig i Ukraine har fået inflationen til at stikke helt af og løftet renterne. I USA såvel som Europa og Danmark rammer inflationen i øjeblikket det højeste siden 1980’erne.

Højere gaspriser kan føre til lavere boligpriser i dele af landet

Prisen på naturgas er steget betydeligt siden sommeren 2021. De højere varmeomkostninger kan lægge et nedadgående prispres på boliger, der opvarmes med gas. Prisen på huse med gas vil i gennemsnit falde med ca. 73.000 kr, hvis gasprisen stabiliserer sig på de finansielle markeders nuværende forventning til gasprisen i 2024 (48 euro pr. MWh). Muligheder for at skifte til billigere opvarmningskilder kan mindske prisfaldet. Der er stor forskel på, hvordan dyrere gas kan påvirke boligmarkedet på tværs af landet. Det nedadgående prispres på gasopvarmede boliger vil være kraftigst i en række landdistrikter og provinsbyer, da udgifter til opvarmning i almindelighed udgør en større andel af de samlede omkostninger.

Krigen i Ukraine har udfordret energiforsyningen og ført til markante stigninger og udsving i prisen på gas. Det sker oveni, at prisen på gas i Europa allerede var steget betydeligt i månederne op til invasionen, bl.a. fordi europæiske lagre var lave på grund af lavere leverancer fra Rusland. Forventningen på finansielle markeder til prisen på gas i 2024 (futuresprisen) lå i perioden fra 23. marts til 5. april 2022 gennemsnitligt på omkring 48 euro pr. MWh. Til sammenligning lå prisen på gas omkring 19 euro pr. MWh i 2012-2020.
www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/04/Hoejere-gaspriser-kan-foere-til-lavere-boligpriser-i-dele-af-landet.aspx


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp

Er du interesseret i at købe investeringsandele i danske eller udenlandske ejendomme, så aftal gerne tid til et møde med os!
 

 
 
 

Nyheder: Renten på nye realkreditlån er fordoblet

Dato: 12. april 2022

Kære læsere,

Renten på nye realkreditlån er fordoblet
Renten på danskernes nye realkreditlån udbetalt i februar var i gennemsnit 1,37 pct. (ekskl. bidrag). Det er en fordobling sammenlignet med renten på lånene udbetalt året forinden. Størstedelen af denne stigning fandt sted i de to første måneder af 2022 og er fortsat i marts. Selv om renten er højere på de nye realkreditlån, er gennemsnitsrenten på danskernes samlede realkreditlån fortsat meget lav, nemlig 0,76 pct. i februar. Gennemsnitsrenten er steget svagt siden april 2021 som følge af påvirkningen fra de nye lån (inkl. omlægninger) og rentetilpasninger af eksisterende lån.
 


 

Nye lån dækker over nye og aktivt genforhandlede udlån i danske kroner fra realkreditinstitutter til danske lønmodtagere, pensionister mv.
www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Bank-og-realkredit-Renter-20220325.aspx

Renten på nye lån med fast rente er steget mest. Renten på nye fastforrentede lån er det seneste års tid steget mere end renten på nye variabelt forrentede lån. Det øgede rentespænd gør det mere attraktivt for nye låntagere at vælge variabelt forrentede lån frem for fastforrentede lån, dog på bekostning af større risiko.

Kursen på det 20-årige obligationslån med 1% rente er faldet fra 99,35 til 88,32 (12.04.2022) på 1 år.

Højere energi- og råvarepriser, pres på forsyningskæder, stærkt økonomisk momentum ud af coronakrisen og til sidst krig i Ukraine har fået inflationen til at stikke helt af og løftet renterne. I USA såvel som Europa og Danmark rammer inflationen i øjeblikket det højeste siden 1980’erne.

Højere gaspriser kan føre til lavere boligpriser i dele af landet

Prisen på naturgas er steget betydeligt siden sommeren 2021. De højere varmeomkostninger kan lægge et nedadgående prispres på boliger, der opvarmes med gas. Prisen på huse med gas vil i gennemsnit falde med ca. 73.000 kr, hvis gasprisen stabiliserer sig på de finansielle markeders nuværende forventning til gasprisen i 2024 (48 euro pr. MWh). Muligheder for at skifte til billigere opvarmningskilder kan mindske prisfaldet. Der er stor forskel på, hvordan dyrere gas kan påvirke boligmarkedet på tværs af landet. Det nedadgående prispres på gasopvarmede boliger vil være kraftigst i en række landdistrikter og provinsbyer, da udgifter til opvarmning i almindelighed udgør en større andel af de samlede omkostninger.

Krigen i Ukraine har udfordret energiforsyningen og ført til markante stigninger og udsving i prisen på gas. Det sker oveni, at prisen på gas i Europa allerede var steget betydeligt i månederne op til invasionen, bl.a. fordi europæiske lagre var lave på grund af lavere leverancer fra Rusland. Forventningen på finansielle markeder til prisen på gas i 2024 (futuresprisen) lå i perioden fra 23. marts til 5. april 2022 gennemsnitligt på omkring 48 euro pr. MWh. Til sammenligning lå prisen på gas omkring 19 euro pr. MWh i 2012-2020.
www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/04/Hoejere-gaspriser-kan-foere-til-lavere-boligpriser-i-dele-af-landet.aspx


For flere nyheder, se gerne vores profil på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ks-administration-a-s

Vores nyhedsbrev må gerne videresendes. Nye læsere kan melde sig til nyhedsbrevet på https://www.ksadm.dk/nyhedsbrev.asp

Er du interesseret i at købe investeringsandele i danske eller udenlandske ejendomme, så aftal gerne tid til et møde med os!
 

 
 
 
  KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A - 5250 Odense SV
Tlf. 71 99 83 83 - e-mail: info@ksadm.dk
CVR 33 58 85 93Øvrige genveje:
Om KS Administration  |  Personale  |  Jobs  |  Arrangementer og sponsorater  |  Investorlogin  |  Samarbejdspartnere
 

   
 
Positive SSL   
 • Om KS Administration
 • Personale
 • Jobs
 • Arrangementer og sponsorater
 • Investorlogin
 • Samarbejdspartnere
 • KS Administration A/S
  Hvidkærvej 23A
  5250 Odense SV
  CVR 33 58 85 93

   
  Telefon 71 99 83 83
  E-mail: info@ksadm.dk